Powered by Tripadvisor

Kabuki Sushi Bar & Restaurant

6395 Perimeter Dr
Dublin, OH 43016
Uber